Antigona - Sofoklo

21.05.2010. @ 13:49

Sofoklo je grčki pisac rođen oko 469. p.K., napisao je oko 123 drame no sačuvano je svega pet njegovih djela, među kojima je i Antigona. Istinu o životu tražio je među ljudima i njihovom odnosu. Poznatiji je po tome što je u dramsku radnju uveo trećeg glumca. Antigona je tragedija koja je podjeljena u sedam činova. Radnja je smještena u gradu Tebi, u vrijeme vladanja kralja Kreonta. Glavna misao čitavog djela je nošenje jedne osobe sa teškoćama, boli i patnjom uzrokovanim nepoštivanjem božjih zakona, u konačnici i tematika se bavi sudbinom pojedinca. Poruka djela je da se ne treba suprotsavljati sudbini i raditi protiv zakona, odnosno, morala.

Radnja tragedije vezana je uz Sofoklovu dramu Kralj Edip u kojem se opisuje niz sukoba Edipovih sinova. Radnja je ovog djela usko vezena s dramom "Kralj Edip". U njemu se (između ostalog) opisuje sukob Edipovih sinova koji jedan drugome zadaju smrtne rane u bitci za prijestolje. Brat Edipove žene, Kreont, naređuje da se tijelo jednog od sinova kralja Edipa dostojno sahrani, dok se tijelo drugog brata ostavi bez obrednog ukopa. Edipova kćer Antigona, namjerava potajno pokopati brata kojem je uskraćen ukop, čije je ime Polinik. Antigonu s tog nauma pokušava odvratiti sestra Izmena, no Antigona je ustrajna i vrši obred ukopa. Jedan od stražara, ne znajući tko je izvršio obred ukopa to prijavi Kreontu, koji naređuje da se otkrije tko se oglušio na njegovu naredbu. Stražari maknu prah sa Polinikovog tijela i ubrzo nađu uplakanu Antigonu kraj trupla. Kreont je za to osuđuje na smrt, iako Antigona pokušava objasniti Kreontu božje zakone o pokapanju mrtvaca. Hemon, Kreontov sin i Antigonin zaručnik moli oca da oprosti djevojci, no on to odbija, te naređuje da se Antigona smjesti u kraljevsku grobnicu i da joj se da hrane i vode toliko da je održi na životu. Antigona se obraća Tebancima na putu u grobnicu kao i bogovima. Kreontu se ubrzo obrati slijepi prorok s dječakom po imenu Tiresija koji mu proriče propast ukoliko se ne podvrgne božjim zakonima, pokopa Polinika i oslobodi Antigonu. Kreont se u strahu pokorava proročanstvu i naređuje da se potajno pokopa Polinik i oslobodi Antigona. Glasnik ubrzo obavještava Kreontovu ženu Euridiku i Tebance o zloj sudbini koja je zatekla njihovog sina Hemona, Antigona se u grobnici objesila koju je pronašao Hemon, te je u bijesu isukao mač pokušavši ubiti Kreonta. Kreont mu je pobjegao te je Hemon zabio mač u svoje tijelo. Kreont ulazi u grad i dobiva vijest da se Euridika ubila.

 

Komentirati mogu samo ulogirani korisnici. Kaj čekaš?