Dekameron - Giovanni Boccaccio

24.05.2010. @ 15:06

Dekameron je sažeto djelo od stotinu novela talijanskog autora Giovannija Boccaccioa. On se rodio kao nazakoniti sin francuskinje i oca koji je bio firentinski bankar. Školuje se u Napulju a većinu svojeg života provodi u Firenci kao državni službenik. U privatnom životu bavi se književnošću. Dok je boravio u Napulju napisao je nekoliko djela koja su nudila novosti unutar talijanske književnosti. Za vrijeme boravka u Firenci, izbija epidemija kuge od koje mu umire otac. Taj događaj motivacija je Boccacciou da napiše svoje najpoznatije djelo, Dekameron. Samo djelo nastajalo je između 1350. i 1353. godine, a radi se o alegoričnom prikazu vulgarno-komičnih ljubavnih priča koje variraju od erotskih pa sve do tragičnih. Smatra se da je inspirirano djelom naziva Knjiga dobre ljubavi, španjolskog autora. Sam naziv djela dolazi iz grčkog jezika i označava deset dana (deka je deset, a hemera je dan). Djelo ima narativnu strukturu između sedam mladih žena i trojice mladića koji bježe iz Firence usljed epidemije kuge. Kako bi razbili dosadu, svaki od njih mora ispričati jednu priču svake večeri. Težina djela je u tome što ono opisuje psihološki ustroj i sociološke učinke epidemije kuge koja je u to vrijeme harala europom.

Prvog dana jedna djevojka je izabrana među desetoricom kao kraljica prvog dana, zvala se Pampinea. Svakog dana, kraljica ili kralj odabire tko će ih nasljediti, jer kralj ili kraljica određuju koja će biti tema večernjih priča. Boccaccio je unatoč isprekidanosti djela različitim pričama objediniti ga u jednu kohezivnu cjelinu. Same priče je Boccaccio posudio iz raznih izvora, od Francuske i Italije pa sve do nekih koje svoja podrijetla vuku iz Indije, Perzije i Španjolske. Neke priče su stoljećima stare, kao štoj e priča o Andreucciju iz Perugiae, koja dolazi iz drugog stoljeća nastala u Efezu. Narativna struktura priča dolazi iz Sanskrita koji potječe iz 5 stoljeća prije Krista, a do Boccaccija je došao putem niza prijepisa sa perzijskog, arapskog i hebrejskog i u konačnici na latinski jezik. Također je očito da je neke priče Boccaccio prenio od ljudi koji su ih prenosili prepričavanjem kroz obitelj, tako da neke mogu vrlo lako biti stoljećima stare. Nije mu bila niti nepoznanica objediniti dvije priče u jednu, a zanimljivo je da su mnogi od likova u Dekameronu zaista i postojali.

 

Komentirati mogu samo ulogirani korisnici. Kaj čekaš?