Ilijada - Homer

25.05.2010. @ 11:59

Ilijada je klasičan ep koje je napisao Homer, grčki pjesnik. Njegova djela Ilijada i Odiseja najstarija su sačuvana djela grčke i europske književnosti, za koje se smatra da su nastali oko 8. stoljeća pr. Kr. Iako se potpisuju kao Homerova djela, za to nema pouzdanih dokaza. Neki čak i sumnjaju u postojanje Homera kao pjesnika. No, utjecaj Ilijade i Odiseje na europsku, a time i svjetsku književnost je neupitan. Ilijada je ep u stihovima, pisan u heksametru, od pet daktila i jedan spondej ili trohej, a djelo je skup od 24 pjevanja. U to vrijeme, epovi su služili kako bi se ljudima približila neka problematika ili im skrenula pozornost na neka pitanja. Ilijada započinje zazivanjem boginje Atene, odnosno invokacijom. Pri tome je bitno napomenuti da se kroz čitavo djelo javljaju stalni epiteti, tipični za ovu vrstu književnih djela. Temelj djela je svađa Ahileja, grčkog najboljeg ratnika i tesalskog kralja, sa kraljem Agamemnonom oko naizgled nevažne stvari, ropkinje Briseide.
Troja je grad čije drugo ime glasi Ilij, bedemima opasan grad iznimnog bogatstva, bedeme koje je podigao sam Posejdon. Sam rat između trojanaca i grka započeo je devet godina i pedeset i jedan dan ranije, kada se grčka vojska iskrcala pred obale troje. Povod ratu bila je Parisova otmica lijepe Helene, žene kralja Meneleja i pljačka kraljevskog blaga. Paris je bio trojanski princ, mlađi brat prijestolonasljednika Hektora. Premda se mnogo saznaje iz kasnijih pjevanja, sama radnja započinje time što Ahilej zarobi Apolonovu svećenicu po imenu Briseida, no Agamemnon mu je oduzme, jer je smatrao da je Ahilej drzak i ne sluša naredbe. Ahilej protestno odbija odlaziti u borbe i od svoje majke traži da moli od Zeusa da grcima oduzme uspjehe u borbama protiv trojanaca. Hektor, trojanski princ, nanosi teške poraze grcima od tog trenutka. Agamemnon, nakon toga izražava kajanje i moli Ahileja da se vrati i obećava mu vratiti Briseidu. Ahilej ga odbija, smatrajuću da to nije dovoljno kako bi mu se vratila čast. Patroklo, Ahilejev prijatelj i najvjerojatnije ljubavnik, smatra nepoštenim od Ahileja da izbjegava borbu u kojoj mnogi grci gube živote. On uzima Ahilejev oklop, štit i mač i odlazi u borbu vodeći Ahilejeve postrojbe u bitke. Tijekom borbe, Hektor se suoči sa Patroklom, kojeg je zamijenio sa sebi ravnim Ahilejem, te ga u borbi ubije. Kada je Ahilej čuo za Patroklovu smrt, u mješavini patnje, žalosti i bijes odlazi u borbu i izaziva Hektora na dvoboj. U dramatičnoj borbi, uz pomoć Atene, Ahilej pobjedi Hektora i u navali bijesa vuče njegovo tijelo uz zidine troje, ne dopuštajući tako da se propisno po volji bogova mrtav čovjek pokopa. Nakon što je danima Hektorovo tijelo trulilo bez ukopa, u grčki tabor se ušulja uz Hermesovu pomoć Priam, Hektorov otac i poljubio ruke ubojice njegovog sina. Ahilej se sažali, pokaje i vrati Prijamu tijelo njegova sina. Ilijada završava pogrebnim obredom Patrokla.

 

Komentirati mogu samo ulogirani korisnici. Kaj čekaš?