Preko trnja do zvijezda

22.07.2010. - Preko trnja do zvijezda.

KOMENTIRAJ ČLANAK

Sve što radiš, radi pažljivo

22.07.2010. - Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj.

KOMENTIRAJ ČLANAK

Vuk dlaku mijenja, ćud nikada

22.07.2010. - Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.

KOMENTIRAJ ČLANAK

Koliko ljudi, toliko ćudi

22.07.2010. - Koliko ljudi, toliko ćudi.

KOMENTIRAJ ČLANAK

Koliko ljudi, toliko ćudi

22.07.2010. - Koliko ljudi, toliko ćudi.

KOMENTIRAJ ČLANAK

Sve što je dragocjeno, rijetko je

22.07.2010. - Sve što je dragocjeno, rijetko je.

KOMENTIRAJ ČLANAK

Povijest je učiteljica života

22.07.2010. - Povijest je učiteljica života.

KOMENTIRAJ ČLANAK

Griješiti je ljudski

22.07.2010. - Griješiti je ljudski.

KOMENTIRAJ ČLANAK

Čist račun, duga ljubav

22.07.2010. - Čist račun, duga ljubav.

KOMENTIRAJ ČLANAK

Hrabrima sreća pomaže

22.07.2010. - Hrabrima sreća pomaže.

KOMENTIRAJ ČLANAK

Djela, ne riječi

22.07.2010. - Djela, ne riječi.

KOMENTIRAJ ČLANAK