Drugi oblik genijalnosti

26.08.2010. - Ljepota je samo drugi oblik genijalnosti, savršenija, svakako, od genijalnosti jer joj ne trebaju nikakva objašnjenja (Oscar Wilde).

KOMENTIRAJ ČLANAK

Čovjek je sve, samo ne razuman

26.08.2010. - Tko li je ono rekao da je čovjek razumna životinja? To je najnesmotrenija definicija koja je ikad bila izrečena. Čovjek je sve, samo ne razuman (Oscar Wilde).

KOMENTIRAJ ČLANAK

Ljubaznost

26.08.2010. - S ljudima do kojih nam nije stalo, nije teško biti ljubazan (Oscar Wilde).

KOMENTIRAJ ČLANAK

Privlačni i neprivlačni ljudi

26.08.2010. - Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa (Oscar Wilde).

KOMENTIRAJ ČLANAK

Dobri i sretni

26.08.2010. - Kad smo sretni, uvijek smo dobri, ali kad smo dobri, nismo uvijek sretni (Oscar Wilde).

KOMENTIRAJ ČLANAK

Nadmašiti sama sebe

26.08.2010. - Ljubiti znači nadmašiti sama sebe (Oscar Wilde).

KOMENTIRAJ ČLANAK

Najobičnija stvar

26.08.2010. - I najobičnija stvar ima svoju draž ako je krijemo pred drugima (Oscar Wilde).

KOMENTIRAJ ČLANAK

Moralne i nemoralne knjige

26.08.2010. - Nema moralnih ili nemoralnih knjiga. Knjige su napisane dobro ili loše. To je sve (Oscar Wilde).

KOMENTIRAJ ČLANAK

Bigamija i monogamija

26.08.2010. - Bigamija znači imati jednu ženu previše, monogamija je ista stvar (Oscar Wilde).

KOMENTIRAJ ČLANAK

Cijena i vrijednost

26.08.2010. - Cinik je čovjek koji svemu zna cijenu, a ničemu vrijednost (Oscar Wilde).

KOMENTIRAJ ČLANAK