Kanconijer - Franceco Petrarca

31.05.2010. @ 10:39

 Kanconijer je zbirka pjesama koju je napisao Franceco Petrarca, talijanski pjesnik i humanist. Rođen je u Firenci, no iz nje je prognan zajedno sa svojim ocem koji je bio firentinski notar, stoga živi u drugim gradovima, kao što je bio Avignon. Bavi se pravom, te je bio prijatelj mnogih velikih pisaca i pjesnika. Njegov život protkan je ljubavnom patnjom prema oženjenoj djevojci Lauri. Za života je bio priznati pjesnik, a osim talijanskog, pisao je i na latinskom jeziku.
Lauru je vidio prvi puta na Veliki Petak 1327. godine, bila je crnooka, plavokosa ljepotica za koju je ikada upitno da li je uopće znala za njegovu potpunu odanost i ljubav. Laura Umire 1348. godine. Petrarka je uveo nešto novo u pjesništvo, nazvano po njemu Petrarkin sonet, nazvan još i talijanskim sonetom, radi se o obliku pjesme od dva katrena i dva terceta, sa rasporedom rime abba abba cdc cdc. Važnost i snaga njegovo djela oblikovali su čitavo razdoblje u Europi koje se naziva Petrarkizam, temeljio se na osjećajnosti i motivima temeljenima na petrarkinim, svima je ljubavna tematika, bol, nedostižna ljubav i nužna patnja. Kanconijer se sastoji od 366 pjesama i sve od reda su posvećene Lauri. Zbirka je podijeljena u dva dijela. Pjesme slijede kronološki kako se i razvijala pjesnikova ljubav prema Lauri, moguće je pratiti fizička i duhovna razmišljanja. Lauri je ostavio vječan spomenik, koji će trajati barem koliko i pjesništvo. Kanconijer je ne samo djelo temeljeno na ljubavi već i simbol težnji osobe prema gotovo božanskom obožavanju jedne osobe. Nakon Laurine smrti, pjesnik ne prestaje pisati, te je čitav drugi dio Kanconijera posvećen upravo tom razdoblju.

 

Komentirati mogu samo ulogirani korisnici. Kaj čekaš?