Osman - Ivan Gundulić

31.05.2010. @ 10:58

 Osman je povijesno romantični ep koji je spjevao hrvatski pjesnik, epik, lirik i dramatik, Ivan Gundulić rođen 1589. godine u Dubrovniku. Došao je iz ugledne i imućne dubrovačke obitelji, gdje se i školovao. U to vrijeme isusovački red započinje svoju djelatnost u Dubrovniku koji nose ideju katoličke obnove u kojoj je Gundulić našao podlogu za svoj književni rad. Tijekom života obnašao je mnoge funkcije, a da je poživio još koju godinu, nema sumnje da bi vjerojatno bio izabran i za funkciju kneza Dubrovačke Republike. Književnošću se bavio čitav život, pisao je ljubavne melodrame, epove, drame, naročito je postigao priznanje za djela Dubravka, Suze sina razmetnoga i za ep Osman.
Osman je ep u dvadeset pjevanja, nedostaju četrnaesto i petnaesto pjevanje koje je vješto nadopisao Ivan Mažuranić, pisan osmeračkim katrenima sa rimom abab i ukupno broji 10428 stiha. Temeljna ideja djela je iznošenje ideje prolaznosti života. Svi događaji vezani su za vladavinu turskog sultana Osmana drugog. Osman započinje dinamičnim osvrtom na prolaznost, oholost i varljivost sreće i sudbine. Gundulić invocira muzu da mu pomognu opjevati sultanovu smrt i pobjedu poljskog princa Vladislava nad Turcima u bitci kod Hoćima. Osman bježi na istok i žali za vremenima slavne i hrabre turske vojske iz prošlosti i žali što je osuđen boriti se kukavičkom i lošom vojskom. Sa savjetnicima raspravlja o potrebi da se oženi i dobije nasljednika, kao i mogućnostima sklapanja mira sa Poljacima. Treba mu vremena da formira nove brobene jedinice i ponovno krene u vojni pohod na zapad. Vezir Dilaver upozorava Osmana na urotu koja se kuje protiv njega, a vodi je majka Osmanovog prethodnika Mustafe koja želi sina postaviti na prijestolje. Ali-pašu šalje u pregovore sa Poljacima, a Kazlar-aga mu ima naći ženu. Uz glavnu radnju odvija se i jedna paralelna, Krunoslava, poljska junakinja dolazi tražiti svojeg zaručnika Korevskog koji je u bitci pao u tursko zarobljeništvo. Kazlar-aga odlazi u Smederevo i otima lijepu Sunčanicu od njenog oca. U Osmana je zaljubljena Sokolica, turska junakinja, koja ostavlja borbu protiv kršćana kako bi se vratila u Carigrad bliže Osmanu. U Carigradu izbija pobuna, u kojoj se na vlast postavio sultan Mustafa, a Osman skončava tako da ga zadave.

 

Komentirati mogu samo ulogirani korisnici. Kaj čekaš?