Ivo Robić

Ta tvoja ruka mala

Gle, suton već pada
Znam, šetnji je kraj
Na rastanku sada
Bar ruku mi daj

Ta tvoja ruka mala
Mi stiskom veli
Da srce si mi dala
U divnom času tom

Ta kretnja nježna, blaga
Zar tajit želi
Kolika leži snaga
U čustvu tvom

Dosad mi osmijeh ti poklonila nisi
Toliko uvijek plaha il' gorda ti si

Ta tvoja ruka mala
Mi stiskom veli
Da srce si mi dala
U času tom