Jole

Sporedan lik

Rekla si mi sve, sve u lice pa što bude
sledio sam se , nije svaka bol za ljude
Ipak cijenim ja što si sa mnom bila iskrena

Priznala si mi da je drugi u tom svijetu
I da zbog njega koljena ti se posjeku
Da ćeš dovijeka ostat prijateljica
Ostat prijateljica

Da sam vrijedan poštovanja rekla si mi ti
Što će meni poštovanje nema ljubavi
Da sam čovjek samo takav tepala si mi
Što mi vrijedi ta vrlina sporedan sam lik