Jole

Stani da te pitam

Okovan sam na dnu samice
Oči moje sunce ne vide
Tako si me osudila bez svjedoka i bez razloga
Okovan sam na dnu samice
Oči moje sunce ne vide
Tako si me osudila bez svjedoka i bez razloga

Tako si me razapela, k'o da za sve kriv sam ja
Ostavila i bez jave i bez sna
Tako si me razapela, k'o da za sve kriv sam ja
Ostavila i bez jave i bez sna

Stani da te pitam da l' te duša boli
Bacila si jedan život što te voli
Stani da te pitam kako da se borim
Ja što nisam grešnik a u paklu gorim

Okovan sam na dnu samice
Oči moje sunce ne vide
Tako si me osudila bez svjedoka i bez razloga

Tako si me razapela, k'o da za sve kriv sam ja
Ostavila i bez jave i bez sna
Tako si me razapela, k'o da za sve kriv sam ja
Ostavila i bez jave i bez sna