Adastra

Ti si sa neba

Ti... ti si sa neba,
kao svježi zrak,
pitka voda...

Sad... sad se osjećam čudno,
kao pripitomljena zvijer,
što ti jede s dlanova...

Prestaju vječne oluje
koje vezale su me za hladnu stijenu,
a stijena je postala pijesak...
Opet sam dječak zbog tebe...

Zima je ohladila sve ulice
i hladno je,
ne puštam te iz zagrljaja...

Kiša se pretvorila u snijeg..
Slušam kako drhtiš dok smo sami,
iako svuda oko nas snijeg prkosi tami.

Ne boj se, nisi sama,
iako svuda oko nas caruje tama...

Ti... ti si sa neba,
kao svježi zrak,
pitka voda...