Daleka obala

Brodovi

Luda no?
Ludi mornari sa ludih brodova
Dolaze u grad.
Tamo ih ?ekaju neke ?udne žene
Hvataju ih za ruku i odvode u mrak.

Kada brodovi do?u u luku
I kad se privežu za kraj
Mornari odlaze u skupe barove
I troše dolare
Na nepoznate lijepe djevojke

Do?ite u našu luku
Potrošite dolare
Budite u našoj luci
Sve dok vem ne nestane
?ega a-a-a-a dolara.