Daleka obala

Bude me

Od ljubavi što se desi
Tražili smo mnogo više
Željeli smo da nas ona
Iznenadi razveseli.

A ljubav je kao pjesma
Koju ludi pjesnik piše
Gruba rije? il nešto više
I došao je kraj.

Sad nove ljubavi prolaze kraj nas
U novim dodirima budio sam se
U no?ima kao ova dok slušam njen glas
I molim zoru da me probudi kraj nje.

(ref.)
Al sada bude me bude me
Nepoznate hladne ruke
Nepoznate hladne ruke
Trgaju mi san.

Ljube me, ljube me
Nepoznate hladne usne
Nepoznate hladne usne
Ljube me, ljube me.

Nismo znali da smo dali
Jedno drugom one no?i
Ljubav koja ne?e pro?i
Pjesmu koja vje?no traje.

Jer ljubav je kao pjesma ...