Daleka obala

Daleka obala

Postoji obala gdje more je cisto, daleka obala
Stijene su gole, a djevojke isto /daleka obala/
Pjevaju

(ref.)
Dale-kao, daleka obala nas mami, dale-kao, daleka obala

Oborita riba iz mora me gleda, /daleka obala/
Ja bi je oborio, a ona se ne da /daleka obala/
I mislim

Da-le-ka-o, daleka obala, ... (ref.)

Pred obalom igraju se ?etri morska pasa, /daleka obal/a
Koga oni popapaju tome nema spasa /daleka obala/
Biglišu

Da-le-ka-o, daleka obala, ... (ref.)

Sunce na zalazu obalu zlati /daleka obala/
Pijani mornar se obalom klati /daleka obala/
I urla

Da-le-ka-o, daleka obala, ... (ref.)

Valovi šume, a brnistra cvate, /daleka obala/
Ruski špijuni me obalom prate /daleka obala/
Šapu?u

Da-le-ka-o, daleka obala, ... (ref.)
/jos jednom/
Da-le-ka-o, daleka obala