Daleka obala

Di si ti

Da se žamor ?uje ja ga ne bi ?uja
I pisma da se ?uje ja je ?uja ne bi
I uvik ka' san takav ja razmišljan o tebi,
Voljena moja.

A to je tako ?esto pa i u snu se budin
I po?et ?u sam sebe da kudim
I da se nazivan ludin i po?et ?u da te mrzin,
Voljena moja.

I ne samo da ?u po?eti
Nego to i ?inin i sve ?u naše izbrisati i re?i ?u svima inim,
Da te ostavljan i mrzin
Voljena moja ljubavi moja, di si ti.

Di si ti, di si ti
Dok te moja ljubav traži samo kaži, kaži, di si ti, di si ti
Dok te moja ljubav treba samo kaži, kaži, di si ti.

A zato ne tribaju mi ni suze ni cvi?e,
Psovke, poljupci, ni dar
Niko izgubit time ništa ne?e
Jer nikad nismo bili zaljubljeni par.

Stihove što sada reka san tebi
Spontane su ri?i bez škice, bez kroja.
I kažen ti naglas šta krija san u sebi,
O?eš li biti voljena moja.

I na kraju te molin, voljena moja
Da ne kažeš ovo da šutiš
Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja
I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš
Jer ti ?eš uvik bit, uvik voljena moja.
Di si ti, di si ti.

Di si ti, dok te moja ljubav traži samo kaži, kaži di si ti.
Dok te moja ljubav treba samo kaži, kaži, di si ti, di si ti.
Ispod ovog modrog neba, dok te moja ljubav treba, di si ti, di si ti, di si, di si ti.
/Di si ti/ x3