Daleka obala

Hej, mala, hej

Vidio sam jednu malu lijepa kao san
Imao sam namjeru da poljubac joj dam
Pa kažem hej, mala hej, bi li htjela da te ja poljubim?
Pa kažem hej, mala hej, bi li htjela da te ja poljubim?

A ona nije htjela poljubac da da
Pogleda me mrko
Okrene se i za trenutak dva pobjegla je trkom
Vikao sam za njom mala hej
Vikao sam mala hej x2
Vikao sam vrati se.

Kada sam je sutra sreo ostao sam paf
Pored nje se nalazio namršteni laf
Rekla je taj, dušo taj, taj je htio ju?er da me poljubi x2

O Bože on je htio nešto da mi da
gledao me mrko
Okrenem se i za trenutak dva pobjego sam trkom
Vikao je za mnom mali hej
Vikao je mali hej x2
Vikao je vrati se.

O Bože on je htio nešto...

A ja se nisam vratio.