Daleka obala

Mrlje

Kada te vrije?aju neke teške rije?i
Od strane osobe do koje ti je stalo
I kada se u tebi nakupi mnogo
Na izgled sitnih i glupih poniženja
Na trenutak staneš da razmisliš malo
Pa odeš bez ikakva upozorenja
I ostaješ sam
I priznaješ sam sebi da još uvijek voliš
I možeš da se sjetiš samo svijetlih strana
I želiš da se vratiš da klekneš da je moliš
Ona je za tebe boginja bez mana
Ona je za tebe zvijezda u daljini
I tek kad joj pri?eš u njezinoj nutrini
Primje?uješ mrlje koje tebi škode
I ti je ponovnopuštaš neka ode
I ostaješ sam
Kada te netko obasima stalno
Gomilom obi?nih a dvosmislenih rije?i
I kada netko svaki tvoj pokret
I svaki osmjeh baca na vagu
I kad nisi u stanju preko toga prije?i
Sakupiš snagu sakupiš snagu
I ostaješ sam
I priznaješ sam sebi ...