Daleka obala

Oči zaljubljene

Sve kasnije san doma
Znan umorna je ona
Da pita di san bija
S kin san ija
S kin san pija

Kriv san, Bog sve vidi
S neba grmi, pa se 'idi (jidi)
Ne mogu kontra sebe
Nju ne želin
Volin tebe

ref:
Dok se plete
Dok se svla?i
I za lipu ri? prosja?i
Ne razumin tu dobrotu
Dok joj ?inin bol, sramotu
Sanjan o?i žene
Tvoje o?i zajubjene
Ja san grub, pa baš u mene
Te su o?i zajubjene
Baš u mene

Kad pita ?a si sanja
To boli i proganja
Sve odgovore ima
Pa procidin
Pojma niman

Kriv san, Bog sve vidi
S neba grmi, pa se 'idi (jidi)
Ne mogu kontra sebe
Nju ne želin
Volin tebe

ref