Daleka obala

On je volio brodove

/Ovdje Jakov Jelin?i? i.. ovaj.. ja imam starijega malog brata..a.a.. Bruna Jelin?i?a koji je...ovaj...otiša na brod Jadria i na daleke, daleke, daleke obale, i bas su daleke obale i želia bi jednu pismu posvetit njemu, 'on je volio brodove' Daleke Obale. Živio/

Ona je gledala u brodove, kako njenog dragog odvode
Do nekih dalekih, hladnih i opasnih mora i obala.

I nije voljela brodove jer oni njenog dragog odvode
Do nekih dalekih, hladnih i opasnih mora i obala.

Tada bi plakala u samo?i željela bi da joj se vrati
Željela bi da ga vidi i da ga opet ljubi
Tada bi plakala u samo?i željela bi da joj se vrati
Željela bi da ga vidi i da ga opet ljubi cijelu no?.

On je volio brodove, jer brodovi ga odvode
Do nekih dalekih, toplih i opojnih mora i obala.

Samo nekad bi ga brodovi odveli do obala
Gdje su daleka, topla i opojna mora mirisala na nju.

Tada bi plakao u samo?i, želio bi da joj se vrati,
Želio bi da je vidi i da je opet ljubi

Tada bi plakao u samo?i, želio bi da joj se vrati,
Želio bi da je vidi i da je opet ljubi cijelu no?.