Daleka obala

Ona više nije bila tu

Sve one brazde koje su za mnom ostale
Mogu pri?ati svaka svoju pri?u
I sve one no?i koje bi danom postale
S prvim svjetlom su izgubile sjaj
Najtoplije rije?i za nju ja sam dugo skrivao
Moje pjesme su pjevale o nama
I svakim danom sve sam joj bliži bivao
Svaki dan me vodio ka njoj
Dan me vodio ka njoj
I odjednom vidio sam grad
Zaboravljen u zidinama ljubavi taj grad
Tražio sam godinama
Našao sam mir dozivao sam nju
Ali ona više nije bila tu