Daleka obala

Prve kapi jeseni

Prve kapi jeseni
Padaju niz lice ljeta
A mi no? smo ukrali
Ovom svijetu što mu ljubav smeta.

I kad bi vrijeme zastalo
Kad bi htjelo no?as stati
Zauvijek bi nestalo
One tuge što nam sre?u prati.

Jer ja ipak ostat ?u s njom
Ali sa mnom uvijek si i ti
Sun?ev trag u srcu mom,
Zlatni odsjaj ljubavi.

(ref.)
I zato vjeruj sve što no?as pri?am ja,
I zato vjeruj svaka rije? je istina
I zato vjeruj možda sutra lagat ?u
Ali sada moje sve ti pripada.

I kad ti usne zadrhte
Znat ?u da zora stiže
Jutra uvijek razdvoje
One što ih no?i zbliže.

I ja ipak ostat ?u s njom,
Ali sa mnom uvijek si i ti,
Sun?ev trag u srcu mom,
Zlatni odsjaj ljubavi.

I zato vjeruj ... (ref.)