Daleka obala

Ruzinavi brod

Vise ne pantin ?a san tija
Kad san bija lud i mlad
S kime san cile no?i bija
S kin san karta, s kin san pija
I ko je sve za menon plaka
Kad bi odrisiva kraj
Mozda me tamo di sad iden ?eka raj.

Debelin moren sad me vozi stari ruzinavi brod
Po provi mu restu frizi, a timun mi uvik bizi
Tamo di bi tija i tamo di ne bi smija
More je izabralo put.

Na kraju, moran ti re?i da ve? dobro vidin kraj
Da su valovi sve ve?i i da mi ne li?i na raj
Samo olupine stare ?a su zarile za dno
Pa mi ono ?a san tija, ?a san godinama smija
Nije to.