Daleka obala

Slavuj

Vjetar je lomio grane stabala
A jedan je slavuj pjevao u no?i
Tuznu pjesmu, rezak zvuk je parao no?.

Dugo je dugo je slagao tonove
Dugo je pjevao pjesmu o samo?i
Tuznom pjesmom on je zove da li ?e do?
Da li ?e do?
Pored njega da je prigrli uz sebe
Da je vodi bilo gdje
Bilo gdje

Pjesma je ja?ala pjesma je zvonila
On je unosio posljednje drhtaje svoje
U tu pjesmu, tuznu pjesmu
A bio je sam x2
Samo bi ponekad zastao kada bi vidio
Da i zvijezde svijetle u dvoje
A on pjeva tuznu pjesmu sasvim sam
Sasvim sam, sasvim sam.