Daleka obala

Slušaj dragi svemu je kraj

Cijele je no?i padala kiša
Ko da se netko sa neba ruga.
Moje je srce razorila bol
Moju je dušu pojela tuga
Kad su njene o?i izgubile sjaj
I kad je rekla /slušaj dragi svemu je kraj./

Poljubi me jer odlazim od tebe. x2

Cijele je no?i padala kiša, ...