Daleka obala

Tonka

Bila je lijepa kao sjajnim suncem obasjan cvijet
I svi su gledali u nju i drhtali
ona je mogla jednim pogledom da zapali svijet
Ipak je htjela samo mene.

Tonka, Tonka nije mogla da se svlada
Pa mi rekla iako sam mlada ja sam spremna na sve, do?i zagrli me!
I ja san doša i zagrlija san je.
pa ram pam...

Oko nas padao je mrak
a ja sam pao pred nju
i rekao sam 'Slušaj Tonka, volim te!'
ona me pogledala mrko i rekla
'S tobon nebi ni u snu pošla, molin te makni se od mene ajde biži'

Al' ipak, Tonka nije mogla da se svlada
Pa mi je rekla, iako san mlada ja san spremna na sve, do?i zagrli me
I ja san doša i zagrlija san je.
pa ram pam..

Tonka nije mogla da se, Tonka
nije mogla da se,
Tonka nije mogla da se, Tonka
nije mogla da se,
Tonka.