Daleka obala

Trag u pijesku

Vjetar je obrisao trag
Digao je travu što je
Ležala pod nama
I kao da nas nikad nije bilo
Kao da si uvijek bila sama
Vjetar je obrisao trag.

More je obrisalo trag
Tragove u pijesku prekrila je plima
Pa više neznam da li je to san
Il' ispod pijeska ne?eg ima
More je obrisalo trag.

Vjetar ?u moliti za znak x2
Samo da na?em dokaz naše sre?e
Vjetar ?u moliti za znak x2
A možda ispod pijeska,
Možda ispod pijeska ne?eg ima.

Vjetar cu moliti za znak