Daleka obala

U modroj zori

U modroj zori u mirisima tijela
Ona je do mene, na mojim rukama spi.
Pod nas se prostrla postelja bijela
U zraku nad nama igraju njezini sni.
Udahne glasno i naglo se prene
Ruke mi stavi na dlan.
Primakne glavu još bliže uz mene,
I opet klone u san,
Jutarnji san, ljubavni san.

A ja sam želio da budem sa njom, da zavirim malo u njezine sne,
Da zauvijek zaspem, da je zauvijek ljubim i da nikad ne odem od nje.

A vrijeme te?e i ja moram po?i,
Lagano ustajem, ne želim buditi nju.
Zadnji put gledam usnule o?i
Možda je susretnem u nekom budu?em snu.
U snu se okre?e, usne mi nudi
Poljubac jedan za kraj,
Zamolim sunce da je ne budi
Neka obuzda svoj sjaj
Dolazi kraj, dolazi kraj.

A ja sam želio da budem sa njom, da zavirim malo u njezine sne,
Da zauvijek zaspem, da je zauvijek ljubim i da nikad ne odem od nje. x3