Daleka obala

Ulicama noću

Nikog nema ulicama no?u
Grad je tužan ulicama no?u
Poneki prolaznik samo se ponekad pojavi
Skrene i ode u mrak
Posljednja svjetla se lagano gase
I nemirne duše su zaspale
Grad tiho tone u san
A oblaci
Ispiru tragove ljudi i igraju svoj
Nebeski ples
A oblaci
Miluju krovove grada i kapaju snom
Laku no?
Zašto šetaš ulicama no?u
Kada nikog nema ulicama no?u
Grad je pust i tužan i taman
Kao olovno nebo nad njim
Grad je pust i miran i spava
Neka po?iva molim te nemoj mu
Kvariti san
A vjetrovi
Igreju igru ?ista?a dotjeruju grad
Za novi dan
A vjetrovi
Pjevaju pjesme kroz krošnje stabala
Da grad sniva san
Laku no?