Daleka obala

Umorni mornari

Umorni, mornari stari ideju na ribe
Umorni, mornari stari ideju na ribe
Oni su se zadihali oni su se uznojili
Sve dok nisu ulovili tri kila ribe
Umorni, mornari stari pe?eju ribu
Umorni, mornari stari pe?eju ribu
Dobro su je za?inili dobro su je posolili
Umorni, mornari stari pojeli su ribu
Umorni, mornari stari ispijaju vno
Umorni, mornari stari ispijaju vno
Tri su litre iskapili tri su pisme otpivali
Umorni, mornari stari ideju spat