Daleka obala

Zadnja pjesma

Ovo je tvoja zadnja pjesma
Ni jednu više ja ne?u da ti dam
Jer svaki novi stih ti prizna
Da još u sebi tebi pripadam.

Ovo su zadnje note tebi
Posljednji put u sebi lomim se
Iako vratiti se ne znam
Ova pjesma tebi vra?a me.

Netko kad ga tuga stigne
Il' se krije il' se napije,
A ja samo rije?i slažem
I svaka rije? tebi vodi me.

Ovo je tvoja zadnja pjesma
I vjeruj mi da je tužnija od svih
U nju ?e stati sve što imam
Po dio mene u njen svaki stih.

Netko kad ga tuga stigne ...

Ovo je tvoja zadnja pjesma /jeije/,
Ovo je tvoja zadnja pjesma, /jeije/
ovo je tvoja zadnja pjesma, ovo je tvoja zadnja pjesma.