Dino Dvornik

Baš sam ljut

vrlo teško
pada mi da znam
da dobrim putem
idem sasvim sam

loše pro?u
oni poput mene
koji ritam svoj
ne ?uvaju za sebe

u misli stalno
dolazi mi dan
kada ne?u
više biti sasvim sam

kada pro?u
oni poput mene
budi tu
kad u ku?i našoj
ne?u biti sam

još sam ljut
znam da budem jako krut
kad netko stane mi na put
baš sam ljut
moj je ritam ovdje stran
mada giba svaki dan