Dino Dvornik

Biti sam

Kada skinem masku sa lica svog
Kad ostanemo sami
Sami ja i no?
I ni?eg nema osim
Ovih sna i hladnih jastuka
I dok budem jutro ?ekao
Re?i ?u ti rije?i sto ih nisam rekao

Sve što nisam znao da ti dam
Sada znam
Da bolje moglo je
Nisam znao koga imam, koga gubim ja

Kao da si tu
Sklapam o?i, sanjam tebe
Kao da si tu
Prije nego jutro krene
Sanjat ?u te ja

Kunem se u tvoje ime
Rije?i koje znam
Biti sam, biti sam