Dino Dvornik

Djiha djiha

Ka cukar si, baybe
Indijanski vra? te pravi
Kladim se u sve
I ja sam vra?, pleme Bra?
Skuvat ?u ti brujet, škampe
Za naš prvi touch,

Pozvana si u šator moj, (Sutivana)
Tamo ?emo jašit moga sivog ponija
I što smo bliže in? po in?
Jahaju?i našli smo se u seksualni klin?

?iha, ?iha, ?etri noge, sve ?etiri tu
?iha, ?iha, njezine su na mom ramenu
Diha, ?iha, ?etri noge moje dvi su tu
?iha, ?iha, njezine su na mom ramenu.

Kad je fešta svršila
Vidija sam pokraj sebe nju i tovara
Što smo bliže in? po in?
Izležavaju?i našli smo se u seksualni klin?

?iha, ?iha .