Dino Dvornik

Ella e

A uuu....
No? je plameno crvena
Gori oganj iz kamena
Sjajna doza i divlji ples
No? za ljubav i urnebes
Volim crno i crveno
Voli sme?e i zeleno
I glas bubnjeva.
Mladi crnci i crkinje
Plešu bango uz bubnjeve
Ta no? Afri?ka.
No? je plameno crvena
Gori oganj u o?ima
Vatrosilne plesa?ice
I slatke crne djevoj?ice
Volim crno i crveno
Voli sme?e i zeleno
I glas bubnjeva.
Mladi crnci i crkinje
Plešu bango uz bubnjeve
Ta no? Afri?ka.
Snažni klinci iz prašume
Vatopine iz pustinje
Iza brdog tijela te?e rijeka
Topla kao Afrika
Voli crno i crveno
Voli sme?e i zeleno
I glas bubnjeva.
Mladi crnci i crkinje
Plešu bango uz bubnjeve
Ta no? Afri?ka.
Ela e, ella e.......