Divlje jagode

Dinamit

Kao grom si ti, opasna po život
Ni div ni kralj s tobom ne bi na kraj
Tvoja rije? topovska je paljba
Da li znaš, sije?eš kao sablja.

Dinamit
Baš si dinamit
Dinamit
Ti si mi sve
Ti si mi sve.

Ne baš fer, kao pas i ma?ka
Ti radiš sve samo iz inata
?uvaj se, organi su još strogi
Mogla bi se ope?i po nogi