Divlje jagode

Konji

Oluja nad stepom svud, gromovi i strah,
to je divljih konja kas i plameni dah.
Krvava ih pjena sad obuzela sve,
Grive se vijore cak, tu do neba sve

Konji, vatreni.
Konji, vatreni.
Vatreni
Divlji konji.

Pokrije ih nocu mir i zvjezdani san,
al' su vihor-konji tu, cim osvane dan.
Nebeski se trese svod od kopita svih,
Ne mogu ih pratiti ni vjetrovi.

Konji, vatreni.
Konji, vatreni.
Vatreni
Divlji konji