Divlje jagode

Krivo je more

Ti, ti si ga upoznala jedne ljetne ve?eri
On, on te poljubio dok more se pjenilo
I ti si se zaljubila mada nisi htjela to
Krivo je more ...

Znaj, ljeto je varljivo
A srce ti zavodljivo
Ku?i kad si do?la ti
Znala si da si u zabludi
A to ve?e uz mora ?um
Od sre?e sva si blistala
Krivo je more ...

Znaj ...