Divlje jagode

Let na drugi svijet

Opet neki glas u noci
Crni jastuk, plavi snovi
Divlji konji mjesec vuku
Sto po nebu baca sjaj.

Dijele se karte za raj
U dva i pet
Let na drugi svijet.
Dijele se karte za raj
U dva i pet
Let na drugi svijet.

Iznad grada lete strasni snovi
Djeca u snu broje zvijezde
Zvonik pao sa vrh tornja
Sat je stao, al' nije kraj.

Dijele se karte za raj
U dva i pet
Let na drugi svijet.
Dijele se karte za raj
U dva i pet
Let na drugi svijet