Divlje jagode

Stakleni hotel

U stakleni hotel
stizem na pola puta
u stakleni hotel
nakon dzombasta puta
dremljivi portir pita za ime
da li mu reci od koje sam sorte

U stakleni hotel
stizem na pola puta
u stakleni hotel
nakon dzombasta puta

U stakleni hotel
stizem bez imena
s dobrom namjerom
bit cu prijatelj svima
glazba limena nije za mene
glazba limena nije za mene