Film (Jura Stublić)

Bijeli prah

U Beogradu u hotelu Union
Satima smo sjedili u mraku
Ti si došla odjevena u zeleno
I sjela pored mene
Rekla si da želiš biti sa mnom
Odveo sam te do lifta
U prolazu mig portira
Njemu je sve bilo jasno
Sve je bilo jasno
Sve je jasno
Sve je jasno
Sve je jasno
Jasno.

U sobi ?etiristojedanaest ležali smo u tisini
Pitao sam te, djevojko
Voliš li još nekog osim mene
Rekla si, o da da, o da da
Ja volim beli prah
Volim beli prah
Beli prah
Beli prah
Beli prah
Beli prah.

Rekao sam ti, ja ?u oti?i
Izdrži još malo, moraš biti jaka
Odveš?u te na neko drugo mjesto
Kad se vratim sa dovoljno novca
Otres?emo prah sa svojih nogu
Kad se vratim sa dovoljno novca
Da nam kupi kartu do slobode
Da nam kupi kartu do slobode.

Sad sam u vagon-restoranu
Slušam rije?i ljudi
Kažu da je ona ubica
A mi držimo pušku
Ja sam kao i svi drugi
Bježim no?nim vlakom
Od djevojke koju volim
Bježim no?nim vlakom
I ostavljam da je proguta
Beograd i bijeli prah
Bijeli prah
Bijeli prah
Bijeli prah
Bijeli prah
Bijeli prah
Bijeli prah.