Film (Jura Stublić)

Boje su u nama

Deset dugih godina,
Slijep sam hodao zemljom,
Sa zatvorenim o?ima,
Sanjao sam da te sretnem.

Tražio sam te izme?u zvijezda,
One su bile nijeme,
Cijelim tijelom sam drhtao te no?i,
I moja zvijezda je pala.

Drugovi su mi rekli: 'Bježimo no?as,
Sada je vrijeme na put, na put.'
Sa srcem punih hladnih kristala,
Mi smo sijali u srcu sivog grada,
Sa srcem punih hladnih kristala,
Mi smo sijali kao reklama,
Boje su u nama, x4
Boje boje boje,
Boje su u nama,
Boje boje boje.