Film (Jura Stublić)

Deep coma planet fantastic tour

Na našoj planeti sve leti
Sve je izgleda san
Dok svi naši ljudi su sretni
U modi je optimizam

Do?ite na Deep coma planet
Do?ite na Deep coma planet
Do?ite na Deep coma planet
Do?ite na Deep coma fantastic tour
Deep coma fantastic tour
Deep coma fantastic tour
Fantasti?no i ekstati?no

Nova nova nova aroma
Deep deep deep coma
Super super super extra
Extra extra

Do?ite na Deep coma planet
Do?ite na Deep coma planet
Do?ite na Deep coma planet
Do?ite na Deep coma fantastic tour
Deep coma fantastic tour
Deep coma fantastic tour

Deep deep deep coma
Nova nova nova aroma
Deep deep deep coma
Nova nova nova aroma