Film (Jura Stublić)

Dijete ulice

Stojim na ulici u gradu snova
Pred vratima njihovog kluba
Unutra je muzika, djevojke i svijetla
Ali mene ne?e pustiti da u?em.

Ne, nema mjesta za mene
Jer ja sam dijete, dijete ulice.

Vidiš li me u lokalu
Razbi?u ti flašom glavu
Kažeš li mi da sam peder
Sko?iti ?u kao feder
Cipelom u svoja usta
Bez zuba bi?e tako pusta
Ja izbi?u ih sve
Jer ja sam dijete, dijete ulice.

Mladi?u tvoja sjajna kola
?e sutra ležati u jarku
Ali ja ne?u biti tamo
Ljubit ?u tvoju djevojku u parku.

Nešto se mora promijeniti, znam
I ja ?u biti gore na vrhu
Dajte mi barem najslabiju kartu
I ja ?u ipak pobijediti na kraju
Ja ?u pobijediti, ja ?u pobijediti
Ja ?u pobijediti
Ja ?u pobijediti
Ja, ja mogu sve
Mogu sve
Jer ja sam dijete
Dijete ulice.