Film (Jura Stublić)

Istina piše na zidu

Kada bi Bog, otvorio vrata raja,
I rekao mi: 'Hajde, mom?e,
U?i unutra i odmori se.'
Ja bi stao na pragu njegovog doma,
I rekao: '?ekaj draga,
Reci još samo dvije, tri rije?i,
Moram nešto da te pitam:
Gdje su moji drugovi,
Gdje je djevojka koju sam ljubio,
Ja ne želim tvoj raj,
Ako u njemu moram biti sam.'

An?ele ?uvaru,
Kada do?eš po mene,
Morat ?eš imati velika krila,
Da njima zagrliš cijeli grad,
A mi ?emo slomiti,
Tvoja bijela krila,
I bit ?eš jedan od nas,
Samo ?ovjek u dimu kafea,
Bit ?eš pali an?eo.

Suzama operi ulice,
Krvari do jutra i oboji grad,
Napiši na svakom zidu,
Svoje rije?i kao posljednji dar:
'Spasit ?e nas ljubav!'
To je parola dana,
Istina piše na zidu,
Crvenom bojom kao krv,
Istina piše na zidu.