Film (Jura Stublić)

Ja sam tu

Ju?er me tražio drug
Po ?itavom gradu uzalud
Brinuo se što me nigdje nema
A on me treba, tako treba
Sreo sam ga ispred ku?e
Smijao se glasno i iskreno
Rekao mi je da je pusto bez mene
I da je dobro što sam ovdje.

Ne brini ništa, ja sam tu
Ne brini ništa, ja sam tu
Ne brini ništa, ja sam tu.

Mogu plesati cijele no?i
Sutra na isto mjesto opet do?i
Mogu plesati cijele no?i
Ne brini ništa, ne brini ništa
Ja, ja sam tu.

Moja djevojka prilazi odjednom
Prvi put izgleda kao žena
O?i su joj neobi?no tamne
Pita me gdje sam bio
Dodirnem njene usne i kažem
Htio sam malo biti sam
Imao sam neke ?udne misli u glavi
Sad je u redu, sad sam u redu.