Film (Jura Stublić)

Krvariš oko ponoći

Iza?i oko pono?i
Diši no?ni zrak
Stavljaj nogu pred nogu
U patroli kroz grad
Meka luda zabava
U zgradi preko puta
Divlji bubanj nare?uje
Promijeni ritam koraka.

Ubrzaj, nemaš vremena
To su samo djeca
Na radiju si ve? ?uo taj hit
Ubrzaj, nemaš vremena
Ma kaj je iza ugla
Na na na na na ...

Izlaziš oko pono?i
Dišeš no?ni zrak
Stavljaš nogu pred nogu
U patroli kroz grad
Zatvorili su bar na uglu
Zadnji gosti su vani
Tri crvena pijanca
S aromom Badel.

Oni pjevaju troglasno i glasno
Na glavu šute kada te vide
A bila je to pjesma o ljubavi koje nema
Na na na na na ...

U no?i kao ova
?uješ svaki šum
?uješ prašak stakla
Tamo dole kod banke
Dva momka u crnom
Iska?u na ulicu
Vi?eš stoj! Stao je
I spustaš ruku ka boku.

Pucanj odjekuje kao neon
Nešto te udara u grudi
Glavom poga?aš plo?nik
Asfalt je crven
Krvariš oko pono?i
Dišeš no?ni zrak
Plešeš na le?ima
I vi?eš u voki-toki.

Krvariš oko pono?i
Dišeš no?ni zrak
Misliš na svoju ženu
I vi?eš u voki-toki