Film (Jura Stublić)

Mog anđela više nema

Sreo sam je ispred crkve u nedjelju
U košulji od bijelog platna, li?ila je na Mariju
Obe?am vjen?anicu i veo, prsten sam kupio
Lagao joj o bogatstvu koje nisam imao.
A onda za novecm krenem u ameriku
Znojem sam natopio New York i Kaliforniju
Za srebrni dolar dajem prodajem domovinu
Da kupim bolji život za moju voljenu.

A kada padne no?
U postelji ležim sam
Tu?e zvijezde hladno sjaje
I molim Boga za san
San ne dolazi jer ga nema
Moji su snovi srušeni
Nebo mi je sasvim prazno
Nema mog an?ela.

Mog an?ela više nema
Nebo mi je sasvim prazno
Mog an?ela više nema
Nebo mi je sasvim prazno.

Sreo sam je u luci ispod crvene svjetiljke
Prepoznao sam prsten na ruci moje Marije
Ona je lu?ki radnik, ne iskrcava brodove
Ona puni srca mornara, a oni njoj džepove.