Film (Jura Stublić)

Neprilagođen

Danas sam bacio radio kroz prozor,
Razbio se u tisucu komada,
Na programu nista za mene,
Samo reklame i dileme.

Radio, ovo je tvoj kraj.
Radio, baj, baj, baj.
Radio, putuj u raj.

Izasao sam,
Ljudi su se okretali za mnom,
Svi su upirali prstom u mene,
Ja sam neprilagodjen.

Djevojke su daleke,
Djevojke su meke,
Djevojke su daleko od mene,
Ja sam neprilagodjen.

Ja sam uoooooo
neprilagodjen, uoooo
Ja sam uooo, ja sam ja,
Jedan, dva!

Danas sam bacio radio kroz prozor,
Razbio se u tisucu komada,
Na programu nista za mene,
Samo reklame i dileme.

Radio, ovo je tvoj kraj.
Radio, baj, baj, baj.
Radio, ja sam ostao isti
Ja sam neprilagodjen

Ja sam uoooooo
neprilagodjen, uoooo
Ja sam uooo, ja sam ja,
Pa da, to sam ja!