Film (Jura Stublić)

Sanjam

I dok se svijet polako okre?e
Došlo je prolje?e
Sanjam, sanjam.

Trenutak, dva, trenutka tri
I tako do vje?nosti
Trajem, trajem.

Srce udara ritam koji ne prestaje ...

O kada bi ?udo trajalo dugo ...

Divno je otvoriti o?i
Udahnuti jutarnji zrak i re?i
Zdravo, zdravo dane.

Srce udara ritam koji ne prestaje ...

Jedan-dva, jen-dva-tri
I tako do vje?nosti
Sanjam, sanjam.

Orkestar svira dolje na trgu
Bubanj nare?uje, ugasi svjetla
I sanjaj, sanjaj.

Jer danas nemamo ništa osim snova ...