Film (Jura Stublić)

Ti zračiš zrake

Na mojoj zastavi je rije? život
A moje srce vi?e, zbogom
Na mojoj zastavi je rije? nada
U mojoj duši piše nikada

A onda do?eš ti i sve se promijeni
Ulica otvara prozore
O?i tvoje zovu me
Evo me, evo me

Daj mi da budem tvoj vjerni vojnik
Reci samo rije?, daj mi komandu
I sve dok budem mogao da hodam
I?i ?u za tobom do kraja

I sve dok budem imao ruke
Pisat ?u tvoje ime
Na zidove ovoga grada
I vikat ?u s krovova

Ti zra?iš zrake kroz zrak
Ti zra?iš zrake kroz zrak
Srebrne zrake u moje srce
Pogo?en sam i idem dalje
Ti zra?iš zrake kroz grad

Na mojoj zastavi je rije? život
U mojoj duši piše zauvijek
Na mojoj zastavi je tvoje ime
A moje srce vi?e, evo me

Ti zra?iš zrake kroz zrak
Ti zra?iš zrake kroz zrak
Srebrne zrake u moje srce
Pogo?en sam i idem dalje
Ti zra?iš zrake kroz zrak